O persoal da seguridade privada reclama a xubilación anticipada

A seguridade privada, que por Lei actúa como complementario á seguridade pública, conta con profesionais cunha media de idade de 54 anos

UGT ven trasladando ao Goberno nos últimos anos a necesidade de abordar a tramitación de expedientes redutores, así como recuperar o contrato de relevo no sector da seguridade privada. Unha profesión onde prevalece o traballo a turnos, festivos, fines de semana, horarios nocturnos e que ademáis é un dos sectores sometido a un maior número de horas extraordinarias.

UGT remitiu a petición ao Ministerio no ano 2017, sen obter ningunha respuesta positiva por parte da Administración. En igual forma e xuntamente ca Patronal incluiron a mencionada posibilidade na negociación colectiva estatal.

Na actualidade, a media de idade na seguridade privada no noso país é de 52 años, elevándose a 54 no transporte de fondos. Unha profesión complementaria por Lei á seguridade pública e que pon en primeira liña de actuación en lugares de pública concurrencia, así como en dependencias estratéxicas, ás personas que realizan a súa labor na seguridade privada, as cales son as garantes da protección de este tipo de instalacións e por ende dun número elevado de cidadáns e cidadás deste país.

O impacto da tecnoloxía no sector vense implementando na actualidad e sen dúbida elevará progresivamente a súa presencia no sector nos próximos anos. A búsqueda de novos perfiles de ingreso á profesión foi explorada dende os axentes sociais e económicos da actividade mediante a posta en marcha dun módulo de formación profesional como vía de acceso á seguridade privada nos próximos anos, resultando de vital importancia a aplicación no sector de coeficientes redutores así como do contrato de relevo como ferramientas fundamentais para que o sector poida realizar unha transición ordenada nos vindeiros anos sin afectar a persoas traballadoras de avanzada idade que merecen unha salida digna da profesión.